Spotkania edukacyjne

Spotkania edukacyjne położnej z przyszłymi Rodzicami (pojedyncze spotkania lub pakiet spotkań)

Spotkania prowadzone w domu rodziców z doświadczoną położną. Do udziału w spotkaniach zachęcamy obojga Rodziców. Położna posiada ramowy plan spotkań, ale podczas spotkań Rodzice mogą zadawać różne pytania które budzą ich wątpliwości.

SPOTKANIE

Jestem w ciąży (2h)

SPOTKANIE

Poród (2,5 h)

SPOTKANIE

Noworodek (3 h)

PAKIET

Premium

Spotkania edukacyjne pt.:

jestem w ciąży, poród, noworodek

PAKIET

Premium plus

Spotkania edukacyjne pt.:

jestem w ciąży, poród, noworodek oraz konsultacja z fizjoterapeutą uroginekologicznym i zajęcia z pierwszej pomocy w kameralnych grupach (max. 5 par)

Spotkania dla przyszłych rodziców Warszawa

Przygotowanie się do narodzin dziecka może być dla przyszłych rodziców bardzo ekscytującym, ale też stresującym czasem. Jednak odpowiednie przygotowanie pozwoli zminimalizować stres i zwiększy pewność siebie w roli rodzica. Spotkania z profesjonalną położoną pozwolą lepiej zapoznać się z potrzebami noworodka, czasem w ciąży oraz porodem. Jest to doskonała okazja do rozwiania wszelkich wątpliwości, zadawania pytań, co z pewnością pozwoli ograniczyć stres w trakcie ciąży i porodu. Do udziału w takim spotkaniu zachęcamy obojga rodziców.

Szkoła rodzenia Warszawa

Kurs z profesjonalną położną pozwoli pomóc przyszłej matce zdobyć wiedzę na temat ciąży, porodu i opieki nad noworodkiem. Przekazane zostaną wszystkie niezbędne informacje, a także porady na temat technik relaksacyjnych i oddychania, które pomogą podczas porodu. Takie spotkanie to też okazja do skonsultowania swoich pytań i podzielenia się obawami. Z pewnością z pomocą doświadczonej położnej, łatwiej będzie zrozumieć wszystkie zmiany, jakie zachodzą w trakcie ciąży. Położna pomoże także skompletować  listę rzeczy, które będą potrzebne w trakcie pobytu w szpitalu i przygotować torbę z wszystkimi niezbędnymi rzeczami.